Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Arkusza organizacji Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu