Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu