Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021- 2024

Załączniki

Treść aktu