Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Arkusza organizacji Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu