Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu