Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Feli

Załączniki

Treść aktu