Wersja nieobowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2022

Załączniki

Treść aktu