Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”

Załączniki

Treść aktu