Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

Załączniki

Treść aktu