Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych w Sztumie

Załączniki

Treść aktu