Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu