Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia raportu o stanie powiatu

Załączniki

Treść aktu