Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty nie będących nauczycielami

Załączniki

Treść aktu