Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2021 rok

Załączniki

Treść aktu