Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miłakowie

Załączniki

Treść aktu