Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Załączniki

Treść aktu