Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Grabinku

Załączniki

Treść aktu