Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingów dla tych pojazdów

Załączniki

Treść aktu