Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie

Załączniki

Treść aktu