Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki

Treść aktu