Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu