Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”

Numer aktu: XI/114/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XXX/137/2009

Załączniki: