Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych z opłaty za posiłki w stołówkach tych ośrodków

Załączniki

Treść aktu