Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego

Załączniki

Treść aktu