Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

Załączniki

Treść aktu