Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu