Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu