Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szymanowie

Załączniki

Treść aktu