Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu