Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie wyboru biegłego rewidenta

Załączniki

Treść aktu