Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji do likwidacji ruchomego majątku trwałego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, wg wykazu poniżej: - kserokopiarka, - zestawy komputerowe

Załączniki

Treść aktu