Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Załączniki

Treść aktu