Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

powierzenia czynności kierownika zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat Ostródzki

Numer aktu: 1/1/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 96/311/2021

Traci moc: 1/17/2014

Załączniki: