Wersja obowiązująca z dnia

powierzenia czynności kierownika zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat Ostródzki

Załączniki

Treść aktu