Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017

Załączniki

Treść aktu