Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki

Treść aktu