Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie raz w kasach pomocniczych w Wydziale Komunikacji w Ostródzie oraz w Morągu zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz 591 z późn. zm.)

Załączniki

Treść aktu