Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Załączniki

Treść aktu