Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Informacje dodatkowe:

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 1875, opublikowano dnia: 2017-04-20

Załączniki

Treść aktu