Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Załączniki

Treść aktu