Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028.

Załączniki

Treść aktu