Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu