Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu