Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Informacje dodatkowe:

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2016 nr pozycja 1851, opublikowano dnia: 2016-04-26

Załączniki

Treść aktu