Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Miłakowie

Załączniki

Treść aktu