Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Załączniki

Treść aktu