Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia regulaminu jej pracy

Załączniki

Treść aktu