Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie powiatu

Załączniki

Treść aktu