Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego.

Załączniki

Treść aktu