Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Nowym Dworze

Załączniki

Treść aktu