Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachu budynku stołówki z częścią administracyjno-socjalną w ZSZ i O w Morągu uL Kujawska 1"

Załączniki

Treść aktu